Gingivální recesy

Nahoru  Předchozí  Další

Záznam se váže na aktuální návštěvu. Na jednu návštěvu lze přidat pouze jedno měření gingiválních recesů.

Recesy je možné vyplnit v kartě pacienta z menu Pacient > Gingivální recesy. V zobrazeném seznamu jsou uvedena provedená měření. Nové měření lze zadat pomocí ikony +_m, kde se vám zobrazí formulář pro zadání naměřených hodnot. Zadávat lze jen hodnoty gingiválního recesu, Millerovu třídu nebo obě metody současně.

 

Recesy lze nejjednodušeji zobrazit přímo ze záložky /Indexy / Dentální hygiena/ kliknutím na řádek s recesy.

 

Pokud jsou na dané návštěvě zadány gingivální recesy, ve sloupci Příznaky je zobrazena ikona flags_recessus_12.

 

Na formuláři lze nastavit, zda jakou metodu měření chcete používat. Na výběr máte z možností Gingivální recesy, Millerovu třídu nebo obě metody.

 

Pro zrychlení zadávání se v případě gingiválních recesů po zadání jednoho čísla kursor automaticky přemístí na další bod pro měření. Chcete-li zadat hodnotu vyšší než 10, držte klávesu >>CTRL.

Kursor se pohybuje v pořadí GRV - GRM - GRO - GRD a nakonec Millerova třída (pokud se zadávají obě měření).

 

Na formuláři jsou také tlačítka pro zjednodušení zadání.

[Kopírovat stav] - Vloží do schránky zadané hodnoty na formuláři.
[Vložit stav] - Ze schránky na formulář přenese údaje ze schránky.
[Převzít stav] - Umožní převzít již naměřené údaje z jiného vyšetření daného pacienta.