Práce v síti

Nahoru  Předchozí  Další

Máte-li síťovou verzi programu (více počítačů), lze k jedné kartě pacienta přistupovat současně z více počítačů. Tento způsob práce má však své omezení, proto se při otevírání karty pacienta, který je již otevřen na jiném PC zobrazuje o této skutečnosti upozornění.

 

Pokud se současně z více míst pracuje nad jednou konkrétní návštěvou pacienta, při ukládání dekursu se podaří návštěvu bezproblémově uložit pouze uživateli, který se jako první pokusí uložit změny. U druhého uživatele pracující současně tu samou návštěvu dojde k upozornění o skutečnosti, že v průběhu editace došlo ke změně dat a nabídne se formulář se způsobem řešení (Spojit změny ve spojovacím nástroji, Vzít verzi z databáze nebo Ponechat lokální verzi).

 

Nevyřešený konflikt v síti

Nevyřešíte-li při ukládání návštěvy konflikt jedním z nabízených způsobů, dojde k zahození vašich změn v dekursu a data v databázi se ponechají beze změny.